تیرهای چند وجهی

تیرهای چندوجهی برزین قالب

تولید تیرهای چند وجهی با ورق فولادی درجه 1 و طبق استانداردهای لازم و با مقاومت استاتیک و دینامیک بالا در این واحد صنعتی صورت می‌پذیرد.