جرثقیل های سقفی

جرثقیل های سقفی برزین قالب

این جرثقیل ها به حالت افقی در طول انبار یا سالن حرکت می‌کنند و در صنایع مختلف جهت بار برداری، جابجایی و تعمیرات محصولات و ماشین آلات مختلف استفاده می‌شوند.