جک های سقفی

جک های سقفی برزین قالب

تولید جک های سقفی سبک و سنگین در قطر و ضخامتهای مختلف با مقاومت بالا جهت پایداری انواع سقفهای ساختمانی توسط شرکت برزین قالب زاهدان صورت می‌پذیرد.