دستگاه بلوک زن ویبره دار

دستگاه بلوک زن ویبره دار

ساخت و تولید دستگاه های بلوک زن ویبره دار به عنوان محصولی جدید در مجتمع صنعتی تخصصی برزین قالب زاهدان با همت بلند مهندسان و کارگران این مجموعه