قالب تیربرق و دیوار پیش ساخته

قالب دیوار پیش ساخته برزین قالب

شرکت تولیدی صنعتی برزین قالب علاوه بر تولید انواع قالب دیوار پیش ساخته بتنی در سیستان و بلوچستان اقدام به تولید انواع قالب تیر چراغ برق، کانال بتنی و… نموده است.

قالب تیربرق برزین قالب